Στο I.Ι.Ε.Κ. ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ καλλιεργούμε τη νοοτροπία της καινοτομίας και της εκπαιδευτικής ενδυνάμωσης των σπουδαστών που θα συμβάλλουν στην άρτια προετοιμασία τους για την αντιμετώπιση ενός ανταγωνιστικού επαγγελματικού περιβάλλοντος.

Οι σπουδαστές γίνονται οι ίδιοι παράγοντες αλλαγής. Συμμετέχουν, αποκτούν γνώση των εργαλείων και παρακολουθούν πρότυπα προγράμματα που τους βοηθούν να αναπτύξουν επιχειρηματική νοοτροπία αλλά και να δημιουργήσουν σχέδια δράσης για το μέλλον.

Οι συνεργασίες του I.Ι.Ε.Κ., με αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, όπως το πανεπιστήμιο Frederick, με ευρωπαϊκούς οργανισμούς πιστοποίησης αλλά και δεκάδες επιχειρήσεις, αποτελούν την εγγύηση για την επιστημονική επάρκεια των σπουδαστών και για μία επιτυχημένη επαγγελματική πορεία στο μέλλον.

Συνεργασίες