Τα επαγγέλματα που ασχολούνται με τον τομέα της  Οικονομίας & Διοίκησης είναι διαχρονικά και πάντα επίκαιρα.

Τα Διοικητικά στελέχη μιας επιχείρησης, τα στελέχη του Λογιστηρίου, τα στελέχη marketing  αποτελούν αναπόσπαστο κρίκο στην επιχειρησιακή αλυσίδα κάθε επιχείρησης.Ο τομέας της Οικονομίας & Διοίκησης απευθύνεται σε νέους και νέες με υψηλά ιδανικά και στόχους για καταξιωμένη καριέρα, στον χώρο των επιχειρήσεων.

Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος

Αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις στους τομείς της οικονομίας, της διοίκησης και της διαχείρισης προσωπικού, ενώ έχει ουσιαστικό ρόλο στην οικονομική και διοικητική λειτουργία κάθε οργανισμού.

Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου

Αποκτά  τις εξειδικευμένες γνώσεις της λογιστική επιστήμη, με την χρήση του Η/Υ και του εξειδικευμένου λογιστικού λογισμικού.

Γνωρίζει τις ισχύουσες διατάξεις της Λογιστικής και του Κ.Β.Σ., της φορολογίας, εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων της εργατικής νομοθεσίας

Ειδικός Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων

Εφαρμόζει το marketing plan  και υλοποιεί  τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων, της προώθηση και προβολής τους καθώς και την επιλογή και ανάπτυξη των δικτύων διανομής και διάθεσης των προϊόντων.