Οι τομείς επισιτισμού και τουρισμού αποτελούν σήμερα την ιδανική επαγγελματική διέξοδο για τους νέους που θέλουν να εξασφαλίσουν εργασιακή  αποκατάσταση και ανοδική  επαγγελματική σταδιοδρομία.


Οι  απόφοιτοι των τομέων, μετά από ολοκληρωμένη εκπαίδευση,  είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ανταγωνιστικού τουριστικού και δημιουργήσουν αξιοζήλευτη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (CHEF)

Γνωρίζει τις απαιτήσεις της σύγχρονης κουζίνας.

Αποκτά τις ικανότητες να διοικήσει και να διευθύνει το υφιστάμενο προσωπικό της κουζίνας.

Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Αποκτά τις γνώσεις και τις δεξιότητες για την υποδοχή - άφιξη των πελατών, τη διαχείριση των κρατήσεών τους, την εξυπηρέτησή τους, την παροχή πληροφοριών για την ποιοτική διαμονή τους, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών κατά τη φιλοξενία τους, και  την οργάνωση της αναχώρησής τους.