network_banner
 

Ο κόσμος των επιχειρήσεων αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς.  Μια όλο και περισσότερο διεθνοποιημένη οικονομία γνωρίζει την ταχεία ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, των υπηρεσιών καθώς επίσης και των αγαθών. Μικρές και μεγάλες  επιχειρήσεις όλο και περισσότερο αναπτύσσουν δραστηριότητες σε διεθνές επίπεδο παρά σε μεμονωμένες χώρες.

Αλλάζει επίσης ο τρόπος ανάληψης της εργασίας.  Οι επαγγελματικές σταδιοδρομίες δεν αναπτύσσονται πάντα σε μια ασφαλή γραμμική πρόοδο προς τα πάνω. Οι παλαιές ιεραρχικές δομές εργασίας, που οδηγούν πίσω σε προσεγγίσεις "επιστημονικής διαχείρισης" των αρχών του αιώνα αμφισβητούνται και προκαλούνται και αποσυνθέτονται σε μερικές περιπτώσεις. Οι επιχειρήσεις υιοθετούν νέα στυλ διαχείρισης. Επιπλέον, η ανάπτυξη της τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνιών έχει αλλάξει βαθιά τον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις.

Οι επαγγελματίες, τα στελέχη και το προσωπικό επηρεάζονται ιδιαίτερα από αυτές τις εξελίξεις. Η πίεση για σύγχρονες γνώσεις και συνεχούς επιμόρφωσης είναι πολύ μεγάλη και οι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν τις ευθύνες για την παγιοποίηση της δικής τους καριέρας.

Ένα νέο στέλεχος, προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά, είναι απαραίτητο να διαθέτει επιστημονικές γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, επικοινωνιακές ικανότητες και να επιδιώκει την επαγγελματική του ανάπτυξη με διαρκή και πολύπλευρη επιμόρφωση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης του Ι.I.E.K. ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ διοργανώνει σε ετήσια βάση ολοκληρωμένους κύκλους σεμιναρίων και απευθύνεται στους σπουδαστές, στους απόφοιτους αλλά και σε στελέχη επιχειρήσεων. Στόχος είναι  να τους παρέχει τα κατάλληλα εφόδια που θα ενισχύσουν το βιογραφικό τους και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Πρόκειται για μία σειρά σεμιναρίων που αφορούν σε θέματα Σύγχρονου Management,  Διοίκησης και Αξιολόγησης Προσωπικού, Αποτελεσματικής Διαχείρισης Χρόνου, Project Management, Internet και e-mail marketing, Niche marketing, Επικοινωνίας και Γλώσσας του Σώματος.

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν συστηματική, εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη άποψη για την σύγχρονη διοίκηση και οργάνωση, την εκτέλεση και έλεγχο ενός έργου, να εξοικειωθούν με τα εργαλεία και τη μεθοδολογία διαχείρισης προσωπικού, την αποτελεσματική επικοινωνία, τις σύγχρονες πρακτικές πωλήσεων και marketing.

Ειδικότερα, με το πέρας των μαθημάτων,  οι συμμετέχοντες  είναι σε θέση να αναλάβουν θέσεις-κλειδιά σε επιχειρήσεις, να οργανώνουν μεθοδικά ένα έργο, να συνθέτουν ομάδες εργασίας,  να σχεδιάζουν και να παρακολουθούν ένα business ή ένα  marketing plan.

Το ζήτημα της επιμόρφωσης των στελεχών άρχισε να θίγεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ενώ δεν υπήρξαν στο παρελθόν συγκροτημένα και εξειδικευμένα προγράμματα που αφορούσαν στα στελέχη σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης της επιχείρησης. Και εδώ είναι η μεγάλη διαφοροποίηση και η καινούρια πρόταση του Ι.I.E.K. ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ.

Η έναρξη των σεμιναρίων πραγματοποιείται στην αρχή κάθε έτους και ολοκληρώνεται στο τέλος της εκπαιδευτικής χρονιάς με σκοπό όχι μόνο να προσφέρουν εκπαίδευση σε τομείς της σύγχρονης επιχείρησης και της επικοινωνίας  αλλά και να βοηθήσουν τους σπουδαστές να «χτίσουν» ένα ισχυρό βιογραφικό για την αγορά εργασίας.

Απόκτησε λοιπόν  ισχυρό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας και δημιούργησε  ένα ξεχωριστό βιογραφικό που θα προσελκύσει τους πιο απαιτητικούς εργοδότες.